Wettelijke info

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE INTERNET SITE

 

Artikel 1: Algemeen

Toegang tot de website Vineo (www.vineo.be) en tot de informatie die het bevat, is geheel aan onderstaande voorwaarden onderworpen. De site is opgemaakt en beheerd door VINEO BV, en wordt hierna "deze website" genoemd. De zetel is gevestigd te Sint-Katelijne-Waver 2860 -Berkelei 95 - België. Ondernemingsnummer: 1000.752.364. Email: . De website is gehost door OVH. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, gelieve dan de website onmiddellijk te verlaten en deze op generlei wijze te gebruiken. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op.

 

Artikel 2: Intellectuele eigendom

Deze website en de teksten, tekeningen, foto's, illustraties, films, data, databanken, software, domeinnamen, logo's en andere elementen daarin zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement of wijziging van het geheel of een deel van deze site, in welke vorm en met welke middelen ook - elektronisch, mechanisch of andere – is streng verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder. Elke inbreuk kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging.

 

Artikel 3: Inhoud van de site

Deze website wordt regelmatig bijgewerkt en de relevantie van de daarin vervatte informatie wordt met de grootste zorg gecontroleerd. Deze website kan echter niet instaan voor de juistheid, betrouwbaarheid, integriteit, tijdigheid, precisie en volledigheid van de informatie erin vervat. Deze website kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de producten verkocht door de adverteerders.

 

Artikel 4: Beheer van de site

De beheerders behouden zich het recht voor om commentaar, goed plan of gebruikersprofiel te verwijderen als ze niet in overeenstemming zijn met de hieronder vermelde filosofie en verplichtingen. Aldus verbindt u zich er onder andere toe om:

  • - De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken ;
  • - Deze website niet te gebruiken op een zodanige wijze dat die beschadigd wordt, getransformeerd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt gemaakt op welke wijze dan ook ;
  • - Deze website niet te gebruiken voor de transmissie of het versturen van virussen of voor de transmissie of het versturen van onwettige, onrechtmatige of ongepaste inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot, obscene of schadelijke informatie voor de openbare orde) ;
  • - Deze website niet te gebruiken om op welke wijze dan ook, de rechten te schenden van een natuurlijk of rechtspersoon of vereniging, zoals - onder andere, maar niet uitsluitend - het recht op privacy en intellectuele eigendom.
  • - Deze website niet te gebruiken voor de transmissie of het versturen van berichten voor promotionele of publicitaire doeleinden zonder eerst toestemming te vragen aan de beheerder van deze website.
Deze website is niet verantwoordelijk voor mogelijke verspreiding van virussen indien dit zich zou voordoen, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de schade die deze virussen zouden veroorzaakt hebben.

 

Artikel 5: Nieuwsbrief

Door de vakjes in te vullen voor het ontvangen van de "Nieuwsbrief", gaat u ermee akkoord om op gezette tijden informatie vanuit deze website te ontvangen op het gegeven mailadres. Het is op elk moment mogelijk om voor de Nieuwsbrief uit te schrijven door te klikken op de link onderaan de pagina van elke Nieuwsbrief.

 

Artikel 6: Het gebruik van cookies

De cookies gebruikt op deze website hebben als doel uw voorkeuren op te slaan. Geen enkele ervan registreert privégegevens die zouden kunnen toelaten dat men u contacteert per telefoon, e-mail of post. U kunt de instellingen van uw browser veranderen om deze cookies te voorkomen, maar dan zouden mogelijk bepaalde delen van de site niet meer goed werken. Bovendien zult u dan niet meer kunnen deelnemen aan wedstrijden voorzien op deze website.

 

Artikel 7: Technologieën

De ontwikkeling van deze website voldoet aan de huidige standaard van het web. Om er toegang toe te krijgen en om ten volle te kunnen genieten van de mogelijkheden raden wij het gebruik van de nieuwste versie (update) van uw browser aan. Bovendien maakt de site, of delen ervan, gebruik van de programmeertaal Javascript. Om er optimaal van te genieten raden wij u aan om die geactiveerd te laten via de instellingen van uw browser. Deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld als u niet beschikt over de technologieën en tools die nodig zijn voor een goede werking.

 

Artikel 8: Hyperlinks

Deze website verwijst, strikt indicatief, naar andere sites via hyperlinks. Het wordt sterk aanbevolen om, bij het raadplegen van deze sites, kennis te nemen van hun beleid inzake het recht op privacy. Deze website wijst elke verantwoordelijkheid af voor de praktijken en informatie der websites die de bezoeker kan openen door het gebruik van eventuele hyperlinks op zijn eigen site.

 

Artikel 9: Bescherming van de privacy

De privégegevens van bezoekers, verzameld via de website, worden opgeslagen en verwerkt door deze website. Deze website zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking van de bestelling van de koper, alsook voor het verzenden van brieven of e-mails met informatie over verschillende aanbiedingen.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van privégegevens, heeft de consument het recht tot toegang, verbetering of schrapping van zijn privégegevens opgeslagen door deze website. Dergelijke verzoeken dienen te worden gericht aan het e-mailadres of per post aan het in artikel 1 vermelde adres.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht

Deze algemene gebruiksvoorwaarden alsook uw gebruik van de website worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de handelsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel is gevestigd van de beheersmaatschappij van deze website is bevoegd om de geschillen te behandelen met betrekking tot of betreffende deze algemene gebruiksvoorwaarden van de internet site alsook het gebruik van de internet site.

 

Zie ook onze Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

 

Prijs incl. 21% BTW